Cum Devi Salvator Montan?

Salvatorul montan este persoană calificată profesional să desfăşoare activităţi de patrulare preventivă, de asigurarea permanenţei în bazele, punctele şi refugiile SALVAMONT, de căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului până la predarea acestuia la Ambulanţă / SMURD / elicopter sau la prima unitate sanitară.

     Echipele de salvatori montani sunt formate din personal angajat şi din voluntari, toţi având aceeaşi pregătire profesională.

     În România profesia de salvator montan este reglementată prin legea nr. 200/2004 completată cu OUG nr. 109/2007 şi este încadrată la Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare, având codul COR 541904.

     În conformitate cu art. 24 din H.G. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi poate deveni salvator montan orice persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

  • are vârsta de cel puţin 18 ani;
  • nu are antecedente penale;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fişa

      medicală;

  • a parcurs formele de pregătire profesională şi a efectuat un stagiu

      de aspiratură, stabilite de Asociaţia Naţională a Salvatorilor

      Montani din România;

  • are o conduita demnă şi morală;
  • a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociaţia

      Naţională a Salvatorilor Montani din România.